ព្រះសង្ឃវត្តមណីរតនារាម ២០១៦


ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
ព្រះចៅអធិការវត្ត
ព្រះភិក្ខុសុវណ្ណត្ថេរោ វង់ ទំព័រ
ព្រះគ្រូសូត្រស្តាំ
ព្រះភិក្ខុសាសនធរោ ម៉ៅ សុខលី
ព្រះគ្រូសូត្រឆ្វេង
បានទស្សនា: 1951